หน้าหลัก บริการของเรา ข่าวสารและกิจกรรม คอร์สออนไลน์ IMAKE VIDEO โรงเรียนที่ร่วมโครงการ ปฏิทินกิจกรรม คำถามที่พบบ่อย

หลักสูตรอบรม1

WORKSHOP TRAINING

เพิ่มทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม

คอร์สเรียนทั้งหมด

iMAKE เรามีการให้บริการ ด้านต่างๆ มากมายทั้ง หลักสูตรออนไลน์ ให้คำปรึกษา หน่วยงานและองค์กร ร่วมือกับมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำโครงการต่างๆ จัดกิจกรรมใน รูปแบบ Online และ OffLine ให้กับทั้งครู นักเรียน

ข่าวสารและกิจกรรม

รียนรู้การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มธุรกิจ กับ 2 Theme สุดท้าทาย Junior Start Up Innovator Camp วันที่ 1-5 กรกฎาคม และ STEAM Innovation Camp
May 17, 2024
เปิดรับสมัครโครงการ Generative PreEngineering Development Program ซีซั่น 2 รอบทั่วไป รายละเอียด
May 17, 2024
แคมป์วิศวะดีๆที่ห้ามพลาดพร้อมรับใบประกาศจาก Arduino 🇮🇹 ”Foundation Of Basic Engineering Explore Camp” 🔬🔧
Apr 18, 2024
🎉📚🔌 Pre - Sale!! เป็นเจ้าของก่อนไคร 🔌📚🎉 **Basic Electronics with Arduino IoT** **Uno R4 Wifi From Zero To Hero**
Apr 17, 2024
ประชาสัมพันธ์ Thailand Open Robotics Competition 2024 (LOGISTICS)
Oct 15, 2023
อบรมออนไลน์ดีๆมาอีกแล้วคร้าบบ(ONLINE) งานนี้ อบรมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ภาพใต้หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมพื้นฐาน
Oct 15, 2023

คอร์สออนไลน์

การออกแบบเครื่องกล และ วงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป

Pre Engineering (เตรียมวิศวะ)
Free
เตรียมความพร้อมทางวิศวกรรม

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป

Pre Engineering (เตรียมวิศวะ)
Free
กลศาสตร์วิศวกรรม 2

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป

Pre Engineering (เตรียมวิศวะ)
Free
กลศาสตร์วิศวกรรม 1

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป

Pre Engineering (เตรียมวิศวะ)
Free
วัสดุวิศวกรรม 2

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป

Pre Engineering (เตรียมวิศวะ)
Free
วัสดุวิศวกรรม 1

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป

Pre Engineering (เตรียมวิศวะ)
Free
เขียนโปรแกรมทางวิศวกรรม2

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป

Pre Engineering (เตรียมวิศวะ)
Free
เขียนโปรแกรมทางวิศวกรรม1

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป

Pre Engineering (เตรียมวิศวะ)
Free
เขียนแบบวิศวกรรม 2

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป

Pre Engineering (เตรียมวิศวะ)
Free
เขียนแบบวิศวกรรม 1

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป

Pre Engineering (เตรียมวิศวะ)
Free
วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิทยาสตร์ & STEM
Free
วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิทยาสตร์ & STEM
Free
วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิทยาสตร์ & STEM
Free
วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วิทยาสตร์ & STEM
Free
วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วิทยาสตร์ & STEM
Free
วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ระบุชื่อและลักษณะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้

วิทยาสตร์ & STEM
Free
วิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เทคโนลยี & วิทยาการคำนวณ
Free
วิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เทคโนลยี & วิทยาการคำนวณ
Free
วิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เทคโนลยี & วิทยาการคำนวณ
Free
วิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เทคโนลยี & วิทยาการคำนวณ
Free
วิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เทคโนลยี & วิทยาการคำนวณ
Free
วิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เทคโนลยี & วิทยาการคำนวณ
Free
Tensorflow Lite

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป

เทคโนลยี & วิทยาการคำนวณ
Free
Mobile App

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป

เทคโนลยี & วิทยาการคำนวณ
Free
Arduino Nano ESP32

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป

เทคโนลยี & วิทยาการคำนวณ
Free
อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป

เทคโนลยี & วิทยาการคำนวณ
Free
lmage Analytic with Machine Learning and RoboFlow

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป

เทคโนลยี & วิทยาการคำนวณ
Free
AI Machine Learning sklearn Data Science with Python

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป

เทคโนลยี & วิทยาการคำนวณ
Free
Image Processing

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป

เทคโนลยี & วิทยาการคำนวณ
Free
OpenCV & MediaPipe

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป

เทคโนลยี & วิทยาการคำนวณ
Free
Arduino Nano ESP32 และ MicroPython

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป

เทคโนลยี & วิทยาการคำนวณ
Free
Data Science with Python

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป

เทคโนลยี & วิทยาการคำนวณ
Free
Data Science with Excel

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป

เทคโนลยี & วิทยาการคำนวณ
Free
การเชื่อม ต่อ VR ควบคุม Arduino

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป

เทคโนลยี & วิทยาการคำนวณ
Free
Unity และ การเขียนโปรแกรมภาษา C#

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป

เทคโนลยี & วิทยาการคำนวณ
Free
Arduino Explore IoT kit

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป

เทคโนลยี & วิทยาการคำนวณ
Free
Arduino Student Kit

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป

เทคโนลยี & วิทยาการคำนวณ
Free
การเขียนโปรแกรมสร้างเกม pygame

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป

เทคโนลยี & วิทยาการคำนวณ
Free
การออกแบบวัตถุ 3 มิติ ด้วย Blender

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป

เทคโนลยี & วิทยาการคำนวณ
Free
ROS Competition

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป

หุ่นยนต์ (robotic)
Free
Basic ROS

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป

หุ่นยนต์ (robotic)
Free
MakeX Robotics Challenge

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป

หุ่นยนต์ (robotic)
Free
Project Mechanic Electronic with Challenge Robotics

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป

หุ่นยนต์ (robotic)
Free
MakeX Robotics Explorer

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป

หุ่นยนต์ (robotic)
Free
Basic Robotics

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป

หุ่นยนต์ (robotic)
Free

iMAKE VDO

Thailand Open ROS and Smart Robot Competition 2024

📅 *วันที่:* 30 - 31 มีนาคม 2567 📍 *สถานที่:* ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น G 🕒 *เวลา:* 8.00-17.00 🌟 *เว็บไซต์:* [https://www.imagineering.co.th] 📞 *โทรศัพท์:* 02-3312729 (Office) ✉️ *อีเมล:* [email protected] 📞 *สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:* -คุณนาเดีย 🌷 096-3870139 - คุณษา - ภาคใต้ ☀️ 081-1887414 - คุณน้ำ - ภาคเหนือ 💧 090-104-9318 - คุณแจน - ภาคอีสาน 🌾 097-045-1726 อย่าพลาดครับ! 🔥 #thailandopen2024 #ROS #smartrobot #competition Competition #innovation #techevent #imake #imagineering #irap #มจพ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #kmitl #วิศวะลาดกระบัง #สจล #สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #ku #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ #trs

EP1. Arduino UNBOX! เปิดกล่อง Arduino Explore IoT Kit Rev2: เริ่มต้นโปรเจค IoT ของคุณ

คลิปนี้เรามาทำการ Unbox ตัวชุด Arduino Explore IoT ซึ่งชุดนี้จะเน้นไปในด้านของการพัฒนานวัตกรรม IoT ผ่านการเขียนโปรแกรมบนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มคลาวด์! 🌐🛠️ ไครอยากลองเขียนโปรแกรมพัฒนานวัตกรรม IoT เจ๋งๆ ไปกับชุด Arduino Explore IoT Kit สามารถสั่งซื้อได้ที่ ติดตามเราทาง: 📘 Facebook: / imakethailand89 📘 Facebook: / imagineeringmakex 🎵 TikTok: / imake_innovation 🌐 Website: https://www.imagineering.co.th/th #Arduino #IoT #Unboxing #การพัฒนานวัตกรรม #การเขียนโปรแกรม #TechInnovation” #iMAKEINNOVATION #ImagineeringMakeX

2023 MAKE X ROBOTICS COMPETITION CHAMPIONSHIP MATCH YANTAI CHINA 8-10 : 12 : 2023

💥คลิปบรรยากาศการแข่งขันมาแล้วคร้าบบบ 🤖🇹🇭✨ 2023 MAKE X ROBOTICS COMPETITION CHAMPIONSHIP MATCH Yantai China 🇹🇭🌟🏆 🇹🇭🌟🏆 ขอขอบคุณโรงเรียนที่เข้าร่วมและครอบครัวที่ไปให้การสนันสนุนในการแข่งแข่งในรายการนี้ครับ Assumption College Rayong Assumption Convent School Assumption College Sriracha Assumption College Thonburi KOSEN KMUTT Piboonbumpen Demonstration School Burapha University Parent Muang Phuket Minicipal School Block Dev BanBangneaw Municipal American School Of Bangkok Maryvittaya kabinburi 🇹🇭🌟🏆ทีมน้องๆทุกทีมทุกรุ่นก็โชว์ฝีมือกันเต็มที่ แสดงให้ทีมต่า่งชาติและทีมจีนได้เห็นความเก่งของทีมไทยและได้รับการยอมรับจากทีมจีนและคณะกรรมการทุกท่าน การมาแข่งขันในครั้งนี้ทำให้น้องๆได้ประสบการณ์ที่มากมายทั้งเรื่องการแข่งขัน การแก้ปัญหา การตัดสินใจ มิตรภาพ การช่วยเหลือเพื่อน การแชร์ความคิด และอีกหลายๆเรื่องที่ช่วยให้น้องๆทุกคนได้แข็งแกร่งขึ้นและเก่งขึ้นแน่นอน รับรองว่าการแข่งขันปีหน้าหุ่นน้องๆทุกคนต้องมีการพัฒนาขึ้นดีกว่าเดิมแน่นอนครับ ทางทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการไปแข่งขันในครั้งนี้ครับ 👏👏👏👏🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭 #MAKEXWORLDROBOTICSCHAMPIONSHIP2023 #Yantai #China #Makeblock #Starter #Thailand #iRAP #Team #Education #Robotics #Championship 🇹🇭🌟🏆

iMAKE มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

คำถามที่พบบ่อย

This is the first item's accordion body. It is shown by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.

This is the first item's accordion body. It is shown by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.

This is the first item's accordion body. It is shown by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.

This is the first item's accordion body. It is shown by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.

This is the first item's accordion body. It is shown by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.

This is the first item's accordion body. It is shown by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.

This is the first item's accordion body. It is shown by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.

This is the first item's accordion body. It is shown by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.

This is the first item's accordion body. It is shown by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.

This is the first item's accordion body. It is shown by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.

This is the first item's accordion body. It is shown by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.

This is the first item's accordion body. It is shown by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.

This is the first item's accordion body. It is shown by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.

This is the first item's accordion body. It is shown by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.

This is the first item's accordion body. It is shown by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.

This is the first item's accordion body. It is shown by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.

This is the first item's accordion body. It is shown by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.

This is the first item's accordion body. It is shown by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.

This is the first item's accordion body. It is shown by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.

This is the first item's accordion body. It is shown by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.