Blog

“MOU ระหว่างiMAKE สถาบันไอเมคอินโนเวชั่น และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”

“MOU ระหว่างiMAKE สถาบันไอเมคอินโนเวชั่น และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 11 ตุลาคม 2564

อีกหนึ่งความร่วมมือ ที่เป็นก้าวใหม่สำหรับผู้เรียนในยุค 5G ระหว่าง iMAKE สถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสำหรับพัฒนาทักษะในด้าน STEAM Coding Ai และ IoT ให้เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนที่จะนำไปใช้ต่อยอดในการเลือกเรียนต่อหรือเลือกสายอาชีพได้จริง

 

ใส่ความเห็น